MILJØVENNLIG OG BEHAGELIG VARME

Miljøvennlig og behagelig varme oppnås ved å holde en så lav og konstant temperatur som praktisk mulig. Dette oppnås ved å velge en av HARGASSNER sine fyrkjele produkter fra en av Europas største og beste produsent. HARGASSNER i Østerrike, har helt siden starten i 1984, produsert høyteknologiske varmeanlegg og har over 50000 anlegg i drift og eksporterer til vel 20 land. Vi er forhandler for importør Biomentek AS i Sør-Trøndelag. Det er en glede å kunne tilby markedet i region Søndre Akershus og Østfold et av Europas mest solgte og teknisk beste anlegg, enten det være seg ved, pellets eller fliskjeler.

Produkter

VEDANLEGG

Hargassner – moderne vedfyringsteknologi Hargassner har lang erfaring med biovarmeanlegg. Denne erfaringen kommer til uttrykk i de høyteknologiske vedfyringsanleggene. Både i konstruksjon, brukervennlighet og effektivitet er vedkjelene overlegne og sikrer de beste resultatene for en komfortabel oppvarming. .

PELLETSANLEGG

Hargassner har nå den populære Pellets Classic pelletskjelen fra 9- 22kW. Et meget godt alternativ ved utskifting av oljefyr, eller som oppvarming for små til middels store boliger og bygg. Hargassner garanterer høyest virkningsgrad med lavest mulig utslipp – over 95% – testet og sertifisert under strenge krav.

FLISFYRINGSANLEGG

Flisfyringsanlegg med helautomatisk drift, kan også benyttes med pellets.  Hargassner representerer en pionerånd og har en bred erfaring.  Et utmerket design og en gjennomført fremragende konstruksjon, sørger for best funksjonalitet og optimal ytelse. Dette gjør kjelene meget attraktive og anleggene brukervennlige, foruten å være meget stabile med lang levetid.
MER INFO MER INFO MER INFO MER INFO
MER INFO MER INFO
Les mer om våre produkter

FJERNVARMERØR

MAXITHERM® PEX-

KULVERTRØR

KL MILJØVARME er Importør og forhandler av Maxitherm Pex kulvertrør i Norge MAXITHERM® PEX-kulvertrør er  spesielt designet for lav temperatur bruk. De er ideelle til bruk i små og mellomstore anlegg og lokal fjernvarme for oppvarming lokalt, i industri, landbruk, for drikkevannsforsyning, kjølesystemer og basseng installasjoner.

STÅLSKORSTEINER

Isolerte stålskorsteiner

DW32 skorsteinselementer i stål kan benyttes til alle typer ildsteder i alle typer bygg. Som standard består DW32 elementskorsteiner i stål av en innermantel i syrefast stål, 32 mm isolasjon i mineralull og en yttermantel i rustfritt stål. DW32 leveres i tillegg til rette lengder, bend, T-rør og en rekke andre komponenter som muliggjør komplette og skreddersydde løsninger.
MER INFO MER INFO

SILOSYSTEMER

Flere alternativer

Fyrrom og silo i en ekstrabygning (container) Fyrrom og silo i kjelleren av bolighus.
MER INFO
AKKUMULATORTANK
Tankene er designet for effektiv lagring av varmeenergi  i vannbårne varmesystemer, så vel som for å optimalisere varmekilden (f.eks. varmepumpe, ved, pellets, sol, etc.)
MER INFO

MILJØVENNLIG OG BEHAGELIG VARME

Miljøvennlig og behagelig varme oppnås ved å holde en så lav og konstant temperatur som praktisk mulig. Dette oppnås ved å velge en av HARGASSNER sine fyrkjele produkter fra en av Europas største og beste produsent. HARGASSNER i Østerrike, har helt siden starten i 1984, produsert høyteknologiske varmeanlegg og har over 50000 anlegg i drift og eksporterer til vel 20 land. Vi er forhandler for importør Biomentek AS i Sør- Trøndelag. Det er en glede å kunne tilby markedet i region Søndre Akershus og Østfold et av Europas mest sol- gte og teknisk beste anlegg, enten det være seg ved, pellets eller fliskjeler.

Produkter

VEDANLEGG

Hargassner – moderne vedfyringsteknologi Hargassner har lang erfaring med biovarmeanlegg. Denne erfaringen kommer til uttrykk i de høyteknologiske vedfyringsanleggene. Både i konstruksjon, brukervennlighet og effektivitet er vedkjelene overlegne og sikrer de beste resultatene for en komfortabel oppvarming. .

PELLETSANLEGG

Hargassner har nå den populære Pellets Classic pelletskjelen fra 9-22kW. Et meget godt alternativ ved utskifting av oljefyr, eller som oppvarming for små til middels store boliger og bygg. Hargassner garanterer høyest virkningsgrad med lavest mulig utslipp – over 95% – testet og sertifisert under strenge krav.

FLISFYRINGSANLEGG

Flisfyringsanlegg med helautomatisk drift, kan også benyttes med pellets.  Hargassner representerer en pionerånd og har en bred erfaring.  Et utmerket design og en gjennomført fremragende konstruksjon, sørger for best funksjonalitet og optimal ytelse. Dette gjør kjelene meget attraktive og anleggene brukervennlige, foruten å være meget stabile med lang levetid.

FJERNVARMERØR

MAXITHERM® PEX-

KULVERTRØR

KL MILJØVARME er Importør og forhandler av Maxitherm Pex kulvertrør i Norge MAXITHERM® PEX-kulvertrør er  spesielt designet for lav temperatur bruk. De er ideelle til bruk i små og mellomstore anlegg og lokal fjernvarme for oppvarming lokalt, i industri, landbruk, for drikkevannsforsyning, kjølesystemer og basseng installasjoner.

STÅLSKORSTEINER

Isolerte

stålskorsteiner

DW32 skorsteinselementer i stål kan benyttes til alle typer ildsteder i alle typer bygg. Som standard består DW32 elementskorsteiner i stål av en innermantel i syrefast stål, 32 mm isolasjon i mineralull og en yttermantel i rustfritt stål. DW32 leveres i tillegg til rette lengder, bend, T-rør og en rekke andre komponenter som muliggjør komplette og skreddersydde løsninger.

SILOSYSTEMER

Flere alternativer

Fyrrom og silo i en ekstrabygning (container) Fyrrom og silo i kjelleren av bolighus.
AKKUMULATORTANK
Tankene er designet for effektiv lagring av varmeenergi  i vannbårne varmesystemer, så vel som for å optimalisere varmekilden (f.eks. varmepumpe, ved, pellets, sol, etc.)
Les mer om våre produkter Les mer om våre produkter

Hva er bioenergi?

Bioenergi er miljøvennlig varme fra våre egne skoger. Biobrensel fra skog og kulturlandskap kan gi store mengder energi og stanser gjengroing av landskapet, uten at CO 2 utslipp øker. Olje er en ikke fornybar ressurs. Bioenergi er en felles betegnelse på alt fra ved, flis og halm til planteoljer, sprit og husdyrgjødsel. Bioenergi dekker nå 20 % av svenskenes energiforbruk og 25 % av finnenes.  I Norge dekkes bare 6 %. Så kan man spørre seg, hvorfor så liten andel i vårt skogrike Norge?  Vi har nok skog til og tredoblete denne produksjonen. Bioenergi er verdens viktigste fornybare energikilde. Hele 80 % av vår totale energibruk er imidlertid basert på ikke fornybar energi i form av olje, kull og gass. Til oppvarming trengs ikke høyverdig energi som strøm. Bruk av biobrensel vil være mer fornuftig. Er du interessert i et alternativ til olje (som blir forbudt fra 2020) eller strøm som energibærere så bør du ta kontakt så snart som mulig.  (Ref. "BIOENERGI, miljø, teknikk og marked)
Totalt energiforbruk i noen land
kWh pr. innbygger/år
Etiopia
23
Danmark
7500
Sverige
9800
USA
13000
Canada
21000
Norge (verstingen)
23000
En fin høstdag ved Hemnessjøen. Legg merke til det grønne beltet ned mot vannet. Vi bønder ønsker å verne om vassdragene. På denne måten kan vi hindre avrenning fra matjorda vår.
Sola - opphavet til alt liv på jorden. 
Sammen med vann og skog blir dette en helhet.
Netto utslipp av CO2 ved forbrenning av biomasse blir regnet for å være årsaken er at karbon i plantematerialet, som ved forbrenning danner CO2 blir tilbakeført gjennom fotosyntesen. Karbon i biomasse inngår ved forbrenning i et kretsløp, slik at netto utslipp blir 0. Hvis vi lot være å ta ut biomasse fra voksestedet, ville den på sikt råtne og danne tilsvarende mengder av CO2. (Ref. "BIOENERGI, miljø, teknikk og marked)

Hva er bioenergi?

Bioenergi er miljøvennlig varme fra våre egne skoger. Biobrensel fra skog og kulturlandskap kan gi store mengder energi og stanser gjengroing av landskapet, uten at CO 2 utslipp øker. Olje er en ikke fornybar ressurs. Bioenergi er en felles betegnelse på alt fra ved, flis og halm til planteoljer, sprit og husdyrgjødsel. Bioenergi dekker nå 20 % av svenskenes energiforbruk og 25 % av finnenes.  I Norge dekkes bare 6 %. Så kan man spørre seg, hvorfor så liten andel i vårt skogrike Norge?  Vi har nok skog til og tredoblete denne produksjonen. Bioenergi er verdens viktigste fornybare energikilde. Hele 80 % av vår totale energibruk er imidlertid basert på ikke fornybar energi i form av olje, kull og gass. Til oppvarming trengs ikke høyverdig energi som strøm. Bruk av biobrensel vil være mer fornuftig. Er du interessert i et alternativ til olje (som blir forbudt fra 2020) eller strøm som energibærere så bør du ta kontakt så snart som mulig.  (Ref. "BIOENERGI, miljø, teknikk og marked)
En fin høstdag ved Hemnessjøen. Legg merke til det grønne beltet ned mot vannet. Vi bønder ønsker å verne om vassdragene. På denne måten kan vi hindre avrenning fra matjorda vår.
Totalt energiforbruk i noen land
kWh pr. innbygger/år
Etiopia
23
Danmark
7500
Sverige
9800
USA
13000
Canada
21000
Norge (verstingen)
23000
Sola - opphavet til alt liv på jorden. 
Sammen med vann og skog blir dette en helhet.
Netto utslipp av CO2 ved forbrenning av biomasse blir regnet for å være årsaken er at karbon i plantematerialet, som ved forbrenning danner CO2 blir tilbakeført gjennom fotosyntesen. Karbon i biomasse inngår ved forbrenning i et kretsløp, slik at netto utslipp blir 0. Hvis vi lot være å ta ut biomasse fra voksestedet, ville den på sikt råtne og danne tilsvarende mengder av CO2. (Ref. "BIOENERGI, miljø, teknikk og marked)

VEDANLEGG

Hargassner – moderne vedfyringsteknologi Hargassner har lang erfaring med biovarmeanlegg. Denne erfaringen kommer til uttrykk i de høyteknologiske vedfyringsanleggene. Både i konstruksjon, brukervennlighet og effektivitet er vedkjelene overlegne og sikrer de beste resultatene for en komfortabel oppvarming. Klarer de hardeste utslippskravene EN303-5 klasse 5. Hargassner kjelen type HV er et av verdens mest effektive vedfyringsanlegg ved del last, med en virkningsgrad på 95%. Lamdasensoren føler på brensel kvaliteten og sørger for riktig mengde primær- og sekundærluft under forbrenningen. Dette bidrar til en konstant optimal forbrenning. Brukervennlighet – automatisk tenning Den nederste døra til forbrenningskammeret bak frontdøra, er utstyrt med automatisk tenning. Du fyller opp brennkammeret med ved og legger inn en liten papirbit i døra. Veden tennes da automatisk når temperaturen på akkumulatortanken har gått ned, og det er behov for varme. Dette betyr økt komfort. Styring «Lambda-Touch-Tronic» Styringssystemet er utstyrt med en enkel og oversiktlig touchskjerm. Det styrer hele forbrenningsprosessen, varmebehovet og varmelagringen. Alle varmkursener kan bli regulert individuelt etter utetemperatur og varmeuttak. Dette forhåndsprogrammeres.
MV 35 og 49 Anbefalt tankvolum minst 4000 liter, optimalt 10.000 liter. Vedmagasin: 380 liter. Brennetid MV35: 6-7 timer, MV49: 5-6 timer MV har sideinnlegg for 1 meter lang ved
HV 40, 50 og 60 Anbefalt tankvolum minst 3000 liter, optimalt 6000 liter. Vedmagasin 222 liter. Brennetid HV 40: 4,5-6 timer, HV50: 3,5-4,5 timer, HV60: 3-4 timer. Vedlengde: 50 cm
HV 20 og 30. Anbefalt tankvolum minst 2000 liter, optimalt 4000 liter. Vedmagasin 166 liter. Brennetid HV20: 6-8 timer, HV30: 5-6 timer Vedlengde: 50 cm PDF Katalog

VEDANLEGG

Hargassner – moderne vedfyringsteknologi Hargassner har lang erfaring med biovarmeanlegg. Denne erfaringen kommer til uttrykk i de høyteknologiske vedfyringsanleggene. Både i konstruksjon, brukervennlighet og effektivitet er vedkjelene overlegne og sikrer de beste resultatene for en komfortabel oppvarming. Klarer de hardeste utslippskravene EN303-5 klasse 5. Hargassner kjelen type HV er et av verdens mest effektive vedfyringsanlegg ved del last, med en virkningsgrad på 95%. Lamdasensoren føler på brensel kvaliteten og sørger for riktig mengde primær- og sekundærluft under forbrenningen. Dette bidrar til en konstant optimal forbrenning. Brukervennlighet – automatisk tenning Den nederste døra til forbrenningskammeret bak frontdøra, er utstyrt med automatisk tenning. Du fyller opp brennkammeret med ved og legger inn en liten papirbit i døra. Veden tennes da automatisk når temperaturen på akkumulatortanken har gått ned, og det er behov for varme. Dette betyr økt komfort. Styring «Lambda-Touch-Tronic» Styringssystemet er utstyrt med en enkel og oversiktlig touchskjerm. Det styrer hele forbrenningsprosessen, varmebehovet og varmelagringen. Alle varmkursener kan bli regulert individuelt etter utetemperatur og varmeuttak. Dette forhåndsprogrammeres.
MV 35 og 49 Anbefalt tankvolum minst 4000 liter, optimalt 10.000 liter. Vedmagasin: 380 liter. Brennetid MV35: 6-7 timer, MV49: 5-6 timer MV har sideinnlegg for 1 meter lang ved
HV 40, 50 og 60 Anbefalt tankvolum minst 3000 liter, optimalt 6000 liter. Vedmagasin 222 liter. Brennetid HV 40: 4,5-6 timer, HV50: 3,5-4,5 timer, HV60: 3-4 timer. Vedlengde: 50 cm
HV 20 og 30. Anbefalt tankvolum minst 2000 liter, optimalt 4000 liter. Vedmagasin 166 liter. Brennetid HV20: 6-8 timer, HV30: 5-6 timer Vedlengde: 50 cm
PDF Katalog

PELLETSANLEGG

Hargassner garanterer høyest virkningsgrad med lavest mulig utslipp

– over 95% – testet og sertifisert under strenge krav.

Lambdasensor med brenselkvalitets registrering Lambdasensoren regulerer eksakt mengde brensel i forhold til effektuttak og pellets kvalitet. Dette er den eneste måten for å garantere en optimal forbrenning på, som igjen sørger for energi- og kostnadsbesparelser. Integrert avtrekks vifte En avtrekksvifte i røkrøret sørger for optimal trekk gjennom kjelen. Fordelene er høy driftssikkerhet uavhengig av den naturlige trekken i pipa. Pelletssugesystem, opp til ca 20 meter fra fyrkjelen Hargassners pellets-sugevifte suger pellets inn i dagtanken, enten fra transportskruesystem, eller to- eller flere punktsvakuum system i selve siloen, eller fra en big-bag silo. Sugesystemet starter og stopper automatisk i forhold til nivået i kjelens dagtank. Pelletsanlegget kan også brukes med en direkte  skrueinnmating fra en  nærliggende silo. Fullautomatisk feiesystem Kjelen feier seg selv i bestemte tidsintervaller. Enda mer komfort! Energimerking Alle Hargassner biovarmekjeler har en energimerking bedre enn A+. Det er et krav at anlegg produsert etter 1. april 2017 skal energimerkes. Pelletsspesifikasjon Det må bare brukes pellets med riktig spesifikasjon i henhold til anbefaling fra Hargassner:
Alle Hargassner biovarmekjeler har en energimerking bedre enn A+. Det er et krav at anlegg produsert etter 1. april 2017 skal energimerkes. Det må bare brukes pellets med riktig spesifikasjon i henhold til anbefaling fra Hargassner
NANO-PK 6 – 32kw Hargassner har nå den populære NANO-pelletskjelen fra 6 til 32 kW. Et meget godt alternativ ved utskifting av oljefyr, eller som oppvarming for små til middels store boliger og bygg. Ved siden av NANO kan det monteres en varmtvannsbereder i samme “look”  Last ned brosjyre for mer informasjon.
Eksempler på silosystemer:
Silosystem med bruk av «big-bag-silo» Silorom med vakuumsugesystem
Silorom med vakuum- sugesystem
Silosystem med bruk av «big-bag- silo»

VIDEO-P

PELLETSANLEGG

Hargassner garanterer høyest virkn-

ingsgrad med lavest mulig utslipp –

over 95% – testet og sertifisert under

strenge krav.

Lambdasensor med brenselkvalitets registrering Lambdasensoren regulerer eksakt mengde brensel i forhold til effektuttak og pellets kvalitet. Dette er den eneste måten for å garantere en optimal forbrenning på, som igjen sørger for energi- og kostnadsbesparelser. Integrert avtrekks vifte En avtrekksvifte i røkrøret sørger for optimal trekk gjennom kjelen. Fordelene er høy driftssikkerhet uavhengig av den naturlige trekken i pipa. Pelletssugesystem, opp til ca 20 meter fra fyrkjelen Hargassners pellets-sugevifte suger pellets inn i dagtanken, enten fra transportskruesystem, eller to- eller flere punktsvakuum system i selve siloen, eller fra en big- bag silo. Sugesystemet starter og stopper automatisk i forhold til nivået i kjelens dagtank. Pelletsanlegget kan også brukes med en direkte  skrueinnmating fra en  nærliggende silo. Fullautomatisk feiesystem Kjelen feier seg selv i bestemte tidsintervaller. Enda mer komfort! Energimerking Alle Hargassner biovarmekjeler har en energimerking bedre enn A+. Det er et krav at anlegg produsert etter 1. april 2017 skal energimerkes. Pelletsspesifikasjon Det må bare brukes pellets med riktig spesifikasjon i henhold til anbefaling fra Hargassner:
Alle Hargassner biovarmekjeler har en energimerking bedre enn A+. Det er et krav at anlegg produsert etter 1. april 2017 skal energimerkes. Det må bare brukes pellets med riktig spesifikasjon i henhold til anbefaling fra Hargassner
NANO-PK 6 – 32kw Hargassner har nå den populære NANO-pelletskjelen fra 6 til 32 kW. Et meget godt alternativ ved utskifting av oljefyr, eller som oppvarming for små til middels store boliger og bygg. Ved siden av NANO kan det monteres en varmtvannsbereder i samme “look”  Last ned brosjyre for mer informasjon.
Eksempler på lagersystemer:
Lagerrom med vakuum- sugesystem
Lagersystem med bruk av «big-bag- silo»

FLISFYRINGSANLEGG

Flisfyringsanlegg med helautomatisk drift. Hargassner representerer en pionerånd og har en bred erfaring. Et utmerket design og en fremragende gjennomført konstruksjon, sørger for best funksjonalitet og optimal ytelse. Dette gjør anleggene meget attraktive og brukervennlige, foruten å være meget stabile med lang levetid. Lambdasensor med brenselkvalitetsføling. Det spiller ingen rolle hvilken brenselkvalitet det er i siloen – myk eller hard, tørr eller fuktig, flis eller pellets. Kontrollenheten bruker lambdasensoren for å kontrollere forbrenningen og tilførsel av brensel gjennom stokerskruen. Fyringsautomatikken sørger for optimal forbrenning og optimal varmelevering. ECO-RA innmatersystem. Hvor mange tonn flis du har lagret over sirkelmateren spiller ingen rolle. Uttransporteringen gjøres enkelt og ved minimalt strømforbruk. For det er ikke kraften som gjelder, men heller en sofistikert og effektiv mekanikk. Motoren på transportskruen har det laveste energiforbruket på markedet, 180W! Undergulv i siloen behøves ikke – man unngår da at uønskede partikler som stein og stålbiter blir med inn i innmatersystemet, samt at det er kostnadsbesparende. Utprøvd teknologi. Hargassner sine flisfyringsanlegg dekker et spekter fra 6 – 1200kW. Ved å kaskadekoble flere anlegg i parallell kan man oppnå en samlet effekt på 1200 kW. Med over 30 års erfaring og mer enn 50.000 kunder over hele verden, er Hargassner i fremste rekke innen biovarmeteknologi. Lavest mulig utslipp i kombinasjon med optimal virkningsgrad, sørger i stor grad for komfort og lang levetid kjennetegner varemerket Hargassner. Fordeler: Over 90% virkningsgrad – Hargassner gjør det mulig. Dobbeltroterende askerist, trippelrist på de store kjelene. Helt forbrennigskammer er dekt med høyytelses ildfast stein. Lambdasensor med brennstoffkvalitets gjenkjenning. Helautomatisk askefjerningssystem med 300 liter beholder (valgfritt). Energieffektiv tenning (300W – uten vifte). Overvåkning av forbrenningskammer med kontaktløs sensor. Helautomatisk varmeveksler rensesystem av røkgasskanalene. Enkel touch-skjerm betjening. I begrenset omfang, kan brukes med ved som nøddrift.
Last ned brosjyre ECO-HK 20-60
Last ned brosjyre ECO-HK 70-120
Last ned brosjyre Industrianlegg  ECO-HK 150-330kW

FLISFYRINGSANLEGG

Flisfyringsanlegg med helautomatisk drift. Hargassner representerer en pionerånd og har en bred erfaring. Et utmerket design og en fremragende gjennomført konstruksjon, sørger for best funksjonalitet og optimal ytelse. Dette gjør anleggene meget attraktive og brukervennlige, foruten å være meget stabile med lang levetid. Lambdasensor med brenselkvalitetsføling. Det spiller ingen rolle hvilken brenselkvalitet det er i siloen – myk eller hard, tørr eller fuktig, flis eller pellets. Kontrollenheten bruker lambdasensoren for å kontrollere forbrenningen og tilførsel av brensel gjennom stokerskruen. Fyringsautomatikken sørger for optimal forbrenning og optimal varmelevering. ECO-RA innmatersystem. Hvor mange tonn flis du har lagret over sirkelmateren spiller ingen rolle. Uttransporteringen gjøres enkelt og ved minimalt strømforbruk. For det er ikke kraften som gjelder, men heller en sofistikert og effektiv mekanikk. Motoren på transportskruen har det laveste energiforbruket på markedet, 180W! Undergulv i siloen behøves ikke – man unngår da at uønskede partikler som stein og stålbiter blir med inn i innmatersystemet, samt at det er kostnadsbesparende. Utprøvd teknologi. Hargassner sine flisfyringsanlegg dekker et spekter fra 6 – 1200kW. Ved å kaskadekoble flere anlegg i parallell kan man oppnå en samlet effekt på 1200 kW. Med over 30 års erfaring og mer enn 50.000 kunder over hele verden, er Hargassner i fremste rekke innen biovarmeteknologi. Lavest mulig utslipp i kombinasjon med optimal virkningsgrad, sørger i stor grad for komfort og lang levetid kjennetegner varemerket Hargassner. Fordeler: Over 90% virkningsgrad – Hargassner gjør det mulig. Dobbeltroterende askerist, trippelrist på de store kjelene. Helt forbrennigskammer er dekt med høyytelses ildfast stein. Lambdasensor med brennstoffkvalitets gjenkjenning. Helautomatisk askefjerningssystem med 300 liter beholder (valgfritt). Energieffektiv tenning (300W – uten vifte). Overvåkning av forbrenningskammer med kontaktløs sensor. Helautomatisk varmeveksler rensesystem av røkgasskanalene. Enkel touch-skjerm betjening. I begrenset omfang, kan brukes med ved som nøddrift.
Last ned brosjyre ECO-HK 20-60 Last ned brosjyre ECO-HK 70-120 Last ned brosjyre Industrianlegg  ECO-HK 150-330kW

VIDEO-P

MAXITHERM® PEX- KULVERTRØR

KL MILJØVARME er Importør og forhandler av Maxitherm Pex

kulvertrør i Norge

MAXITHERM® PEX-kulvertrør, er spesielt designet for lav tem-

peratur bruk. Rørene er ideelt til bruk i små og mellomstore

anlegg og til lokal fjernvarme for oppvarming, i industri, land-

bruk, for drikkevannsforsyning, renseanlegg, kjølesystemer og

basseng installasjoner.

MAXITHERM® PEX kulvertrør har et medierør av tverrbundet polyetylen, PEXa. Dette materialet er valgt fordi det har gode termiske og mekaniske egenskaper. Det er et korrosjonsbestandig og kjemisk motstandsdyktig materiale. Produktet er fri for skadelige stoffer, noe som gjør det ekstremt milt for miljøet. PEXa-røret i varmeserien er utstyrt med en oksygendiffusjonsbarriere (EVOH). Isolasjonen er CFC-fri, fleksibelt polyuretanskum med meget gode isolasjonsverdier. Det er lett å gå over eller under eksisterende hindringer. Rørene er lett bøyelige. Med MAXITHERM® PEX rør kulvert kan man velge den korteste ruten uten å tenke på begrensningene som kreves av den klassiske metoden for rørkonstruksjoner. Det fleksible MAXITHERM® PEX-rør kulvert kappes i den ønskede lengde. Lange leveringslengder muliggjør installasjon uten skjøting i bakken. Dette betyr at grøften kan være betydelig smalere, noe som igjen betyr store besparelser. Dette gjelder spesielt for tvillingrørene. (tur og returrør i sammen yttermantel) Gitt den svært korte tiden som kreves for installasjonen er MAXITHERM® PEX rør kulvert, ikke bare en teknologisk ideell løsning, men også nøkkelen til å spare tid og kostnader i utarbeidelsen av fjernvarmenettet. Det krever mindre koordinering i bakken og rør legges raskt og enkelt. Rørene leveres normalt med standard isolasjon, men kan også leveres i «PLUSS» versjon. (Noe tykkere isolasjon og dermed mindre varmetap) De fysiske egenskapene i PEXa rørene og kombinert med isolasjon gjør at termisk ekspansjon kan ignoreres ved bruk av dette produktet. Installere sammenhengende deler er veldig enkelt. Overgangene monteres raskt og sikkert til konvensjonelle skruekoplinger, pressing eller sveiseforbindelser. Det store utvalget av tilbehør gjør at løsninger kan velges for hvert enkelt anlegg.
MAXITHERM ®  PEX-rörskulvert Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001
MAXITHERM VVS AB Grundades 1942
BRUKSOMRÅDER. For varme eller varmt tappevann. Trykklasse PN 10. Kontinuerlig drift¬stemperatur + 80 ° C, maksimal kortvarig driftstemperatur + 95 ° C. FLEKSIBILITET. Takket være kulvert konstruksjonen, er de enkle å bøye, så steiner, trær og busker ikke trenger å bli fjernet. LEVERING LENGDE. De fleksible PEX kulvertrørene leveres i ønsket lengde på rull, opp til 1000m. Lange leveringslengder må skjøtes i bakken med spesielt skjøteutstyr. ISOLASJON.  Oppvarming; CFC fri, cyclopentan- blåst polyuretanskum (PUR) med λ-verdi på 0,0216 W / mK (dim 160 mm λ-verdi er 0,0260 W / mK)  Sanitær; CFC fri, 100% CO2 blåst polyure- tanskum (PUR) med λ--verdi på 0,0234 W / mK. MAXITHER® rørsystemer og prefabrikkerte deler er produsert i henhold til ny standard EN 15632-1 / EN 15632-2. Dette sertifikatet er utstedt av IMA i Dresden, som er et uavhengig institutt.  
PDF katalog (svensk språklig)

KL MILJØVARME er Importør og forhandler av Maxitherm

Pex kulvertrør i Norge

MAXITHERM® PEX-kulvertrør, er spesielt designet for lav

temperatur bruk. Rørene er ideelt til bruk i små og mel-

lomstore anlegg og til lokal fjernvarme for oppvarming, i

industri, landbruk, for drikkevannsforsyning, renseanlegg,

kjølesystemer og basseng installasjoner.

MAXITHERM® PEX kulvertrør har et medierør av tverrbundet polyetylen, PEXa. Dette materialet er valgt fordi det har gode termiske og mekaniske egenskaper. Det er et korrosjonsbestandig og kjemisk motstandsdyktig materiale. Produktet er fri for skadelige stoffer, noe som gjør det ekstremt milt for miljøet. PEXa-røret i varmeserien er utstyrt med en oksygendiffusjonsbarriere (EVOH). Isolasjonen er CFC-fri, fleksibelt polyuretanskum med meget gode isolasjonsverdier. Det er lett å gå over eller under eksisterende hindringer. Rørene er lett bøyelige. Med MAXITHERM® PEX rør kulvert kan man velge den korteste ruten uten å tenke på begrensningene som kreves av den klassiske metoden for rørkonstruksjoner. Det fleksible MAXITHERM® PEX-rør kulvert kappes i den ønskede lengde. Lange leveringslengder muliggjør installasjon uten skjøting i bakken. Dette betyr at grøften kan være betydelig smalere, noe som igjen betyr store besparelser. Dette gjelder spesielt for tvillingrørene. (tur og returrør i sammen yttermantel) Gitt den svært korte tiden som kreves for installasjonen er MAXITHERM® PEX rør kulvert, ikke bare en teknologisk ideell løsning, men også nøkkelen til å spare tid og kostnader i utarbeidelsen av fjernvarmenettet. Det krever mindre koordinering i bakken og rør legges raskt og enkelt. Rørene leveres normalt med standard isolasjon, men kan også leveres i «PLUSS» versjon. (Noe tykkere isolasjon og dermed mindre varmetap) De fysiske egenskapene i PEXa rørene og kombinert med isolasjon gjør at termisk ekspansjon kan ignoreres ved bruk av dette produktet. Installere sammenhengende deler er veldig enkelt. Overgangene monteres raskt og sikkert til konvensjonelle skruekoplinger, pressing eller sveiseforbindelser. Det store utvalget av tilbehør gjør at løsninger kan velges for hvert enkelt anlegg.  
MAXITHERM® PEX- KULVERTRØR
BRUKSOMRÅDER. For varme eller varmt tappevann. Trykklasse PN 10. Kontinuerlig drift¬stemperatur + 80 ° C, maksimal kortvarig driftstemperatur + 95 ° C. FLEKSIBILITET. Takket være kulvert konstruksjonen, er de enkle å bøye, så steiner, trær og busker ikke trenger å bli fjernet. LEVERING LENGDE. De fleksible PEX kulvertrørene leveres i ønsket lengde på rull, opp til 1000m. Lange leveringslengder må skjøtes i bakken med spesielt skjøteutstyr. ISOLASJON.  Oppvarming; CFC fri, cyclopentan- blåst polyuretanskum (PUR) med λ-verdi på 0,0216 W / mK (dim 160 mm λ-verdi er 0,0260 W / mK)  Sanitær; CFC fri, 100% CO2 blåst polyure- tanskum (PUR) med λ--verdi på 0,0234 W / mK. MAXITHER® rørsystemer og prefabrikkerte deler er produsert i henhold til ny standard EN 15632-1 / EN 15632-2. Dette sertifikatet er utstedt av IMA i Dresden, som er et uavhengig institutt.  
MAXITHERM ®  PEX-rörskulvert Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001
MAXITHERM VVS AB Grundades 1942
PDF katalog (svensk språklig)

Energi  pellets

Fremtidens brensel for villa og større anlegg

VANNBÅREN VARME.

Velger man vannbåren varme (varmen fordeles rundt i boligen med varmt vann i rør som enten går i gulvet eller til radiatorer av fasonger og størrelser) så velger man et fleksibelt system hvor vannet kan varmes opp av ulike typer energibærere (olje, strøm og ulike former for bioenergi) Det er da langt rimeligere om man senere skulle ønsker å bytte fyringsmetode. De fleste eneboliger bygges i dag med denne formen for oppvarming og spesielt har gulvvarmen skutt fart. Den frigjør plass for valgfri møblering og gir i særdeles het en behagelig komfort. Riktig nok noe dyrere investering, men det har man igjen på sikt.

PELLETS PRODUKSJON I NORGE.

For tiden er  det flere fabrikker i Norge.  37% av produsert pellets blir levert i småsekk, 11% i stor-sekk og 52 % i bulk til større mottagere.

NOEN FAKTA.

En m³ energi pellets veier ca. 700 kg. 1 kg pellets inneholder ca. 4,8 kWh og med en virkningsgrad på 90% gir dette 4,3 kWh netto varme til boligen i form av varme rom og varmt forbruksvann. En enebolig med et energibehov på ca. 20 000 kWh/år trenger da ca. 4,6 tonn som representerer et volum på ca. 6,6 m³.  Med en normal takhøyde tilsvarer dette en gulvflate på ca. 1,5 x 2 meter for plass til silo. Fra siloen transporteres bredselet til fyrkjelen med hjelp av ei vifte som suger vakuum i 50mm grove rør. NÅ ER DET GRØNT FOR DIN ØKONOMI Å FYRE ØKOLOGISK MED ENERGIPELLETS. Vi ser ikke energipellets som morgendagens energibærere, men allerede nå som dagens. Jordas ressurser er ikke uuttømmelige og vårt miljø tåler ikke all verden. Se bare på alle uværene som kommer på oss rundt hele kloden. Om det er menneskeskapt eller naturlig hersker det stor uenighet om blant forskerne. Å fyre med bioenergi har aldri vært mer lønnsomt enn nå. Det er nå diskusjonen bør starte og avgjørelser tas for overgang til en miljøriktig og økonomisk oppvarming. UTSTYR. Undertegnede forhandler ulike typer pellets kjeler fra produsent  HARAGGSNER i Østerrike. Sentralfyrte enheter med automatisk innmating av pellets og automatisk rengjøring av røkgasskanaler. ENOVA har støtte ordninger for disse anleggene med noe midler. En type pelletskjele er bla. godkjent for montering uten fyrrom. Denne kjelen heter Nano med effektstørrelser fra 6 - 32 KW For å få en helhetlig veiledning om muligheten i din enebolig eller en noe større enhet, kontakt oss.

Energi  pellets

Fremtidens brensel for villa og større anlegg

VANNBÅREN VARME.

Velger man vannbåren varme (varmen fordeles rundt i boligen med varmt vann i rør som enten går i gulvet eller til radiatorer av fasonger og størrelser) så velger man et fleksibelt system hvor vannet kan varmes opp av ulike typer energibærere (olje, strøm og ulike former for bioenergi) Det er da langt rimeligere om man senere skulle ønsker å bytte fyringsmetode. De fleste eneboliger bygges i dag med denne formen for oppvarming og spesielt har gulvvarmen skutt fart. Den frigjør plass for valgfri møblering og gir i særdeles het en behagelig komfort. Riktig nok noe dyrere investering, men det har man igjen på sikt.

PELLETS PRODUKSJON I NORGE.

For tiden er  det flere fabrikker i Norge.  37% av produsert pellets blir levert i småsekk, 11% i stor- sekk og 52 % i bulk til større mottagere.

NOEN FAKTA.

En m³ energi pellets veier ca. 700 kg. 1 kg pellets inneholder ca. 4,8 kWh og med en virkningsgrad på 90% gir dette 4,3 kWh netto varme til boligen i form av varme rom og varmt forbruksvann. En enebolig med et energibehov på ca. 20 000 kWh/år trenger da ca. 4,6 tonn som representerer et volum på ca. 6,6 m³.  Med en normal takhøyde tilsvarer dette en gulvflate på ca. 1,5 x 2 meter for plass til silo. Fra siloen transporteres bredselet til fyrkjelen med hjelp av ei vifte som suger vakuum i 50mm grove rør. NÅ ER DET GRØNT FOR DIN ØKONOMI Å FYRE ØKOLOGISK MED ENERGIPELLETS. Vi ser ikke energipellets som morgendagens energibærere, men allerede nå som dagens. Jordas ressurser er ikke uuttømmelige og vårt miljø tåler ikke all verden. Se bare på alle uværene som kommer på oss rundt hele kloden. Om det er menneskeskapt eller naturlig hersker det stor uenighet om blant forskerne. Å fyre med bioenergi har aldri vært mer lønnsomt enn nå. Det er nå diskusjonen bør starte og avgjørelser tas for overgang til en miljøriktig og økonomisk oppvarming. UTSTYR. Undertegnede forhandler ulike typer pellets kjeler fra produsent  HARAGGSNER i Østerrike. Sentralfyrte enheter med automatisk innmating av pellets og automatisk rengjøring av røkgasskanaler. ENOVA har støtte ordninger for disse anleggene med noe midler. En type pelletskjele er bla. godkjent for montering uten fyrrom. Denne kjelen heter Nano med effektstørrelser fra 6 - 32 KW For å få en helhetlig veiledning om muligheten i din enebolig eller en noe større enhet, kontakt oss.

VIDEO-P

ISOLERTE STÅLSKORSTEINER

DW32 skorsteinselementer i stål kan benyttes til alle typer

ildsteder i alle typer bygg.

Isolerte stålskorsteiner Som standard består DW32 elementskorsteiner i stål av en innermantel i syrefast stål, 32 mm isolasjon i mineralull og en yttermantel i rustfritt stål. DW32 leveres i tillegg til rette seksjoner i forskjellige lengder, bend, T-rør og en rekke andre komponenter som muliggjør komplette, skreddersydde løsninger. Se DW32 Teknisk informasjon for oversikt over lagerførte elementer. Spesialister på skorsteinsprodukter i stål For å unngå forsinkelser er det viktig å levere riktig produkt på kort tid. Uansett behov og problemstilling når det gjelder stålskorsteiner og røykgassbehandling, vil vi sørge for at enhver løsning blir beregnet og utført på en profesjonell måte. Hurtig levering fra importørens lager! DW32 lagerføres i mange standard diametere, helt opp til 350 mm. Dessuten kan du bestille større dimensjoner, andre isolasjonstykkelser, andre materialer og yttermantel i valgfri farge. Vi tar ansvar for at enhver løsning blir beregnet og utført på en profesjonell måte.

Bruksområder

Alle typer ildsteder Fyringsanlegg Industri- og næringsbygg Bolig Innvendig skorstein Utvendig skorstein Eksosavløp Prosessavtrekk Provisoriske anlegg

Egenskaper og fordeler

Kompakte mål og lav vekt Enkel og hurtig installasjon Høy materialkvalitet - lang levetid Fleksibel løsning med sikkert resultat Minimal treghet, god trekk umiddelbart Kan oppføres 'hvor som helst' i bygget Slank og elegant design, lite plasskrevende Lagerføres i mange dimensjoner, komponenter og farger Hurtig levering fra importørens lager!

DW32 skorsteinselementer i stål kan benyttes til alle typer

ildsteder i alle typer bygg.

Isolerte stålskorsteiner Som standard består DW32 elementskorsteiner i stål av en innermantel i syrefast stål, 32 mm isolasjon i mineralull og en yttermantel i rustfritt stål. DW32 leveres i tillegg til rette seksjoner i forskjellige lengder, bend, T-rør og en rekke andre komponenter som muliggjør komplette, skreddersydde løsninger. Se DW32 Teknisk informasjon for oversikt over lagerførte elementer. Spesialister på skorsteinsprodukter i stål For å unngå forsinkelser er det viktig å levere riktig produkt på kort tid. Uansett behov og problemstilling når det gjelder stålskorsteiner og røykgassbehandling, vil vi sørge for at enhver løsning blir beregnet og utført på en profesjonell måte. Hurtig levering fra importørens lager! DW32 lagerføres i mange standard diametere, helt opp til 350 mm. Dessuten kan du bestille større dimensjoner, andre isolasjonstykkelser, andre materialer og yttermantel i valgfri farge. Vi tar ansvar for at enhver løsning blir beregnet og utført på en profesjonell måte.

Bruksområder

Alle typer ildsteder Fyringsanlegg Industri- og næringsbygg Bolig Innvendig skorstein Utvendig skorstein Eksosavløp Prosessavtrekk Provisoriske anlegg

Egenskaper og fordeler

Kompakte mål og lav vekt Enkel og hurtig installasjon Høy materialkvalitet - lang levetid Fleksibel løsning med sikkert resultat Minimal treghet, god trekk umiddelbart Kan oppføres 'hvor som helst' i bygget Slank og elegant design, lite plasskrevende Lagerføres i mange dimensjoner, komponenter og farger Hurtig levering fra importørens lager!
ISOLERTE STÅLSKORSTEINER

Fra 825 til 4000 liter.

BESKRIVELSE

Tankene er designet for effektiv lagring av varmeenergi i vannbårne varmesystemer, så vel som for å optimalisere varmekilder (f.eks. varmepumpe, ved, pellets, sol, etc.) Takket være den rustfrie stålsløyfen, som er innebygd i tanken, produserer akkumulatortanken varmt vann for hygienisk bruk. Prinsippet gjør det mulig å oppnå en god produksjon av varmtvann, selv om temperaturen i primærsystemet ikke er så høyt (f.eks. med varmepumper som primærkilde og sol som støtte). Prinsippet gjør det også mulig å laste tanken med varmeenergi fra to separate varmekilder, f.eks. biobrensel og sol. Tankenene øker brukerens varmekomfort betydelig takket være jevn tilgang til varmeenergi selv når kjelen ikke er  i direkte drift. MATERIALE Stålkonstruksjon med utvendig maling. VARMTVANN SLØYFE Rustfritt stål (316L) stålbølgepipe egnet for drikkevann i henhold til D.M. n. 174 datert 06.04.04 Varmebatteriet En oppvarmingssløyfe, formbart stål.
AKKUMULATORTANK

Akkumulatortank med en rustfri varmt-

vannssløyfe og oppvarmingssløyfe.

ISOLASJON Modell 500: Hard injeksjonsstøpt organisk PUR. Andre modeller: Myk polyester. Polyester laget av 100% resirkulerbart materiale, med høy varmeisolasjon og lav varmeavledning Evne: 0,035 W / mK. Brannsklasse Bs2d0 i henhold til EN 13501 (B1 i henhold til DIN 4102). Kledd i grå PVC-kappe og lokk. Vi har stort utvalg av modeller og størrelser, dette er bare et eksempel på en av våre modeller
Eksempel på systemskisse
Tilbehør
Varmekolbe 6 kW & 9 kW
Blandeventiler
Instick termometre inkl. termobrønn
Radiator / sirkulasjonspumper
Laderkobling og -kontroller: ta kontakt
PUFFER ECO COMBI 2
AKKUMULATORTANK

Fra 825 til 4000 liter.

BESKRIVELSE

Tankene er designet for effektiv lagring av varmeenergi i vannbårne varmesystemer, så vel som for å optimalisere varmekilder (f.eks. varmepumpe, ved, pellets, sol, etc.) Takket være den rustfrie stålsløyfen, som er innebygd i tanken, produserer akkumulatortanken varmt vann for hygienisk bruk. Prinsippet gjør det mulig å oppnå en god produksjon av varmtvann, selv om temperaturen i primærsystemet ikke er så høyt (f.eks. med varmepumper som primærkilde og sol som støtte). Prinsippet gjør det også mulig å laste tanken med varmeenergi fra to separate varmekilder, f.eks. biobrensel og sol. Tankenene øker brukerens varmekomfort betydelig takket være jevn tilgang til varmeenergi selv når kjelen ikke er  i direkte drift. MATERIALE Stålkonstruksjon med utvendig maling. VARMTVANN SLØYFE Rustfritt stål (316L) stålbølgepipe egnet for drikkevann i henhold til D.M. n. 174 datert 06.04.04 Varmebatteriet En oppvarmingssløyfe, formbart stål.

Akkumulatortank med en rustfri varmtvannssløyfe og

oppvarmingssløyfe.

ISOLASJON Modell 500: Hard injeksjonsstøpt organisk PUR. Andre modeller: Myk polyester. Polyester laget av 100% resirkulerbart materiale, med høy varmeisolasjon og lav varmeavledning Evne: 0,035 W / mK. Brannsklasse Bs2d0 i henhold til EN 13501 (B1 i henhold til DIN 4102). Kledd i grå PVC-kappe og lokk. Vi har stort utvalg av modeller og størrelser, dette er bare et eksempel på en av våre modeller
Tilbehør
Varmekolbe 6 kW & 9 kW
Blandeventiler
Instick termometre inkl. termobrønn
Radiator / sirkulasjonspumper
Laderkobling og -kontroller: ta kontakt
PUFFER ECO COMBI 2
BIOENERGICONTAINER

Beste kombinasjon av biobrenselrom og silo

Har du ikke plass til et flis eller et pelletskjele anlegg? Ingen problem. Oppvarming med en bioenergicontainer fra Hargassner er et fordelaktig alternativ! Finnes i forskjellige størrelser og designversjoner. Fordelene Integrert fyrkjele/r og siloløsninger Plassbesparende og kostnadseffektiv Stor silo gjennom dobbelt eller tredobbelt beholder Forskjellige designalternativer Enkelt- eller dobbeltbeholdere Containere er tilgjengelig i enkel, dobbel eller trippel design.  På grunn av den modulære konstruksjonen er våre containere riktig dimensjonert, montert og ferdiginstallert fra fabrikken. Den største fordelen er den enorme plass og kostnadsbesparelsen, enten i nye eller renoverte bygninger. Betongbeholdere er spesielt nyttige for offentlige bygninger, industrivirksomheter, hoteller eller boligsameie på grunn av de relativt lave investeringskostnadene. Hargassner sine containere er  også perfekte for varme entreprenørvirksomheter. De kan enkelt stilles opp for å produsere varme i kortere perioder i byggeprosjekter. Brosjyre

VIDEO-P

En-nivå modul med pellets: Offentlig bygn- ing: Barnehage. Beskrivelse:  Oppvarming av tilstøtende   barnehage. Type:     En-nivå modul som  oppvarming og pellets silo. Varmesystem: Pelletkjele Classic 49 kW med skruesuging. Notat: Bioenergicontainerene ble kledd med trepaneler. I bakområdet ble det opprettet et ekstra lagringsområde.
Visning fra side Visning oven i fra
Visning oven i fra
Visning fra side
Tekniske data Bioenergicontainere Bare lager Muligheter     BC 400 BC 500 BC 600 BC 700 BC 800 Lengde cm 200-800 400 500 600 700 800 Bredde cm 280-348 298 298 298 298 298 Høyde utenfor cm 265-320 265 265 265 265 265 Høyde inni cm 228-283 228 228 228 228 228 Vekt t 9-35 ca. 15 ca. 20 ca. 25 ca. 30  ca. 33 Kapasitet* t/m³ 5t/9m³ 8t/15m³ 11t/20m³ 14t/25m³  17t/32m³ Dobbel-decker Muligheter     BC 600 BC 700 BC 800 BC 700-ÜB  BC 800-ÜB Lengde cm 200-800 600 700 800    700  800 Bredde cm 280-696 298 298 298 348  348 Høyde utenfor  cm  265-640 540 308 308 320  320 Høyde inni cm  228-605 505 271 271 228  228 Vekt t 9-37 ca. 24+16 ca.   30 ca. 35 ca. 32  ca. 37 * Pellets omregnet til, flis i m³ Utførelse Prefabrikkerte vegger og tak i forsterket betong F 90, med veggtykkelse ca 13 cm. Veggene på innsiden og taket er utstyrt med tørkebestandig maling og på utsiden med fin sprøytegips 2-3 mm Kornhvit. Betong med epoxy-harpiksbelegg av høy kvalitet i fyrrommet. Containeren vil inkludere alle utskjæringer for skruer, ventilasjon, skorstein, flis / pellesskrue.  Fylling med flis eller pellets: maks. 650kg / m³ (kun for BC 400 - BC 700) BC 600 toetasjes. Tilleggssilo: inkl. ventilasjon til fyrrom og med åpent gulv for tilkobling av vann, varme og el-installasjoner. Fylling med biobrensel opp til maks. 250 kg / m³ (flis, pellets etc.)

Noen eksempler for bruk av bioenergicontainer.

Trippelstavmodul flis:  Restaurant, pensjonat og selskapslokaler Beskrivelse: Oppvarming av den   berømte Krapfenstube,   inkludert alle gjesterom. Type: Trippel-decker-modul med senket silo. Varmesystem: En fliskjele på 200 kW og en fliskjele på 100 kw. Notat: Dobbel innmating med RA 300
side med fyllingssystem Plan: toppvisning Objektplan
BIOENERGI CONTAINER

Beste kombinasjon av biobrenselrom

og silo

Har du ikke plass til et flis eller et pelletskjele anlegg? Ingen problem. Oppvarming med en bioenergicontainer fra Hargassner er et fordelaktig alternativ! Finnes i forskjellige størrelser og designversjoner. Fordelene Integrert fyrkjele/r og siloløsninger Plassbesparende og kostnadseffektiv Stor silo gjennom dobbelt eller tredobbelt beholder Forskjellige designalternativer Enkelt- eller dobbeltbeholdere Containere er tilgjengelig i enkel, dobbel eller trippel design.  På grunn av den modulære konstruksjonen er våre containere riktig dimensjonert, montert og ferdiginstallert fra fabrikken. Den største fordelen er den enorme plass og kostnadsbesparelsen, enten i nye eller renoverte bygninger. Betongbeholdere er spesielt nyttige for offentlige bygninger, industrivirksomheter, hoteller eller boligsameie på grunn av de relativt lave investeringskostnadene. Hargassner sine containere er  også perfekte for varme entreprenørvirksomheter. De kan enkelt stilles opp for å produsere varme i kortere perioder i byggeprosjekter. Brosjyre

Noen eksempler for bruk av bioenergicontainer.

En-nivå modul med pellets: Offentlig bygning: Barnehage. Beskrivelse:  Oppvarming av tilstøtende   barnehage. Type:     En-nivå modul som  oppvarming og pellets silo. Varmesystem: Pelletkjele Classic 49 kW med skruesuging. Notat: Bioenergicontainerene ble kledd med trepaneler. I bakområdet ble det opprettet et ekstra lagringsområde.
Visning fra side Visning oven i fra
Visning oven i fra
Visning fra side
Trippelstavmodul flis:  Restaurant, pensjonat og selskapslokaler Beskrivelse: Oppvarming av den   berømte Krapfenstube,   inkludert alle gjesterom. Type: Trippel-decker-modul med senket silo. Varmesystem: En fliskjele på 200 kW og en fliskjele på 100 kw. Notat: Dobbel innmating med RA 300
side med fyllingssystem Plan: toppvisning Objektplan

VIDEO-P

PÅ GÅRDEN / EGET ANLEGG

Flisproduksjon hjemme hos Kjell Langsrud

1te bakonlasset kommer. Senere kom det ytterligere to lass. Tilsammen ca. 30m3
Universaltørka er tom og flishoggeren kan startes.
Jeg tørker ca. 5m3 om gangen i ca. 40-50 cm høyde. Kjørervifta kun på de mest solrike dagene. Lufta går via taket og tar med seg noe solenergi. Lufttemperaturen øker ca. 6gr. på denne måten. Totalt ligger det nå 70m3 flis på lager og skal benyttes for å varme opp to bolighus på gården vinteren gjennom i tillegg til verkstedet. Energi til varmt forbruksvann kommer også fra flisa.           

Ny fliskjele hos Kjell Langsrud. 60 kW fra Østerrike

Displayet på kjelen er av sk. touch typen. Alle innstillinger av kjelens parametere gjøres ved å trykke seg frem i menyen. Her vises dagens status på kjele og tank. Diagrammet viser driften i det siste døgnet. For øyeblikket 74gr. på kjelevannet, kjelen er slått av; derved 0% effket og fyllenivået på akumulatortanken er 87%
Flisas vei inn i kjelen går via en tokammeret cellesluse som også kan kappe lange stikker. (blå tank i bakgrunn hører til forbruksvannets renseanlegg.)
Bilde viser transportskruen som kommer fra flissiloen hvor flisa faller ned gjennom celleslusa og ned i stokerskruen som transporterer flisa inn i kjelens brennkammer.
I midten enhet for tilgang til internett og til høyre energimåleren
Displayet på kjelen er av sk. touch typen. Alle innstillinger av kjelens parametere gjøres ved å trykke seg frem i menyen. Her vises dagens status på kjele og tank.
Diagrammet viser driften i det siste døgnet. For øyeblikket 74gr. på kjelevannet, kjelen er slått av; derved 0% effekt og fyllenivået på akkumulatortanken er 87%
Sirkelmateren er ferdig montert og det klart for fylling av flis. Legg merke til at gulvet ikke er bygget opp på skrå.
Denne sirkelmateren er 300 cm i diameter og passer perfekt til den tidligere skrapesiloen. Det synes at i veggen i bakgrunnen måtte det fjernes 5 cm inn for å få fri plass til skrapene når siloen er helt tom.
Kjelen har nå i august 2018  gått prikkfritt siden installasjonen og oppstart den 3.9.2015.
PÅ GÅRDEN / EGET ANLEGG

VIDEO-P

Flisproduksjon hjemme hos Kjell Langsrud

1te bakonlasset kommer. Senere kom det ytterligere to lass. Tilsammen ca. 30m3
Universaltørka er tom og flishoggeren kan startes.
Jeg tørker ca. 5m3 om gangen i ca. 40-50 cm høyde. Kjørervifta kun på de mest solrike dagene. Lufta går via taket og tar med seg noe solenergi. Lufttemperaturen øker ca. 6gr. på denne måten. Totalt ligger det nå 70m3 flis på lager og skal benyttes for å varme opp to bolighus på gården vinteren gjennom i tillegg til verkstedet. Energi til varmt forbruksvann kommer også fra flisa.           

Ny fliskjele hos Kjell Langsrud. 60 kW fra Østerrike

Flisas vei inn i kjelen går via en tokammeret cellesluse som også kan kappe lange stikker. (blå tank i bakgrunn hører til forbruksvannets renseanlegg.)
Bilde viser transportskruen som kommer fra flissiloen hvor flisa faller ned gjennom celleslusa og ned i stokerskruen som transporterer flisa inn i kjelens brennkammer.
Denne sirkelmateren er 300 cm i diameter og passer perfekt til den tidligere skrapesiloen. Det synes at i veggen i bakgrunnen måtte det fjernes 5 cm inn for å få fri plass til skrapene når siloen er helt tom.
Kjelen har nå i august 2018  gått prikkfritt siden installasjonen og oppstart den 3.9.2015.
Displayet på kjelen er av sk. touch typen. Alle innstillinger av kjelens parametere gjøres ved å trykke seg frem i menyen. Her vises dagens status på kjele og tank. Diagrammet viser driften i det siste døgnet. For øyeblikket 74gr. på kjelevannet, kjelen er slått av; derved 0% effket og fyllenivået på akumulatortanken er 87%
I midten enhet for tilgang til internett og til høyre energimåleren
Displayet på kjelen er av sk. touch typen. Alle innstillinger av kjelens parametere gjøres ved å trykke seg frem i menyen. Her vises dagens status på kjele og tank.
Diagrammet viser driften i det siste døgnet. For øyeblikket 74gr. på kjelevannet, kjelen er slått av; derved 0% effekt og fyllenivået på akkumulatortanken er 87%
Sirkelmateren er ferdig montert og det klart for fylling av flis. Legg merke til at gulvet ikke er bygget opp på skrå.
Fra prosjektering til drift
KL MILJØVARME er behjelpelige med prosjektering av nye varmeanlegg, samt installasjon og idriftsettelse. Dette for å sikre kunden en totalpakke som sikrer god varmeleveranse i mange år fremover. Vi tilbyr også servicekontrakt for å øke garantien og som er med på å sikre et pålitelig og driftssikkert varmesystem i mange år. Vi er også behjelpelige med søknad til Innovasjon Norge eller Enova hvis dette er aktuelt. Vi samarbeider med Norsk landbruksrådgivning avd. for landbruksbygg, som utarbeider tegninger og kostnadsoverslag.
Flisfyringsanlegg hos Sigurd Enger, prosjektert av KL Miljøvarme, med støtte fra Innovasjon Norge med fler.
Fra prosjektering til drift
KL MILJØVARME er behjelpelige med prosjektering av nye varmeanlegg, samt installasjon og idriftsettelse. Dette for å sikre kunden en totalpakke som sikrer god varmeleveranse i mange år fremover. Vi tilbyr også servicekontrakt for å øke garantien og som er med på å sikre et pålitelig og driftssikkert varmesystem i mange år. Vi er også behjelpelige med søknad til Innovasjon Norge  eller Enova hvis dette er aktuelt. Vi samarbeider med Norsk landbruksrådgivning avd. for landbruksbygg, som utarbeider tegninger og kostnadsoverslag.
Våre aktiviteter Tidligere og framtidige
Som deltager på MARKENS GRØDE i Rakkestad, helgen 10. - 12.august 2018 ble det knyttet flere gode kontakter med både villaeiere som er interessert i oppvarming med pellets og bønder som ønsker flisfyring.   Vi er dessuten påmeldt med  deltagelse med vår HARGASSNER utstillingshenger på STUTTREIST OG HIMLAGA, Bjørkelangen den 22. september og vi er også påmeldt på AGROTEKNIKK i Lillestrøm, 8-10. november.   Til orientering har vi nå under levering et 300kW flisanlegg i Trøgstad.
HARGASSNER utstillingshenger
Våre aktiviteter Tidligere og framtidige
Som deltager på MARKENS GRØDE i Rakkestad, helgen 10. -12.august 2018 ble det knyttet flere gode kontakter med både villaeiere som er interessert i oppvarming med pellets og bønder som ønsker flisfyring.   Vi er dessuten påmeldt med  deltagelse med vår HARGASSNER utstillingshenger på STUTTREIST OG HIMLAGA, Bjørkelangen den 22. september og vi er også påmeldt på AGROTEKNIKK i Lillestrøm, 8-10. november.   Til orientering har vi nå under levering et 300kW flisanlegg i Trøgstad.
HARGASSNER utstillingshenger
MARKENS GRØDE i Rakkestad, helgen 10. -12.august 2018 MARKENS GRØDE i Rakkestad, helgen 10. -12.august 2018 MARKENS GRØDE i Rakkestad, helgen 10. -12.august 2018

VIDEO-P

OM OSS

KL MILJØVARME er forhandler av Hargassner

sine bioenergi kjeler.

Jeg (Kjell Langsrud) er gårdbruker i Aurskog-Høland kommune. Har hatt eget gårdsfyrings-anlegg helt fra høsten 1999. Dette var fra TwinHeat i Danmark. Høsten 2015 ble TwinHeat anlegget byttet ut til fordel for Hargassner kjele med ø3m sirkelmater. Benytter flis som jeg selv hogger for det meste fra bakhon. I de siste årene som bondeyrket har blitt mindre inntektsbringende, har jeg viet en del av min tid til salg av praktiske oppvarmingsløsninger til gårdsbruk, villa og sentralfyrte bondevarmeanlegg . Har til nå levert flere anlegg for hel ved og noen tilpasset flis. Det registres nå stor interesse fra bønder for å blant annet  bruke flis til korntørking. Har montert flere pelletskaminer i Østlands området som punktvarmekilde eller som en kombinasjon med vannvarming. HARGASSNER sine kjeler er jeg forhandler for her i søndre deler av Akershus og hele Østfold fylke. Har til nå levert noen anlegg som fremstår som demo objekter og kan vises frem på forespørsel. Se forøvrig: www.hargassner.no  som er den norske importøren. Hvis ikke lokale håndverkere kan montere anlegget, påtar vi oss dette arbeidet sammen med personer som har gjort tilsvarende jobber tidligere. Referanser kan oppgis for de ulike produktene. Tilbud beregnes for hvert enkelt anlegg. Vi kan treffes på følgende måter: Pr. post: KL Miljøvarme Kjell Langsrud Langstranda 571 NO-1970 Hemnes Tlf.:        +47 63 85 88 70 Mobil:    +47 975 27 747 e-post:   biokjell@miljovarme.no Siden jeg er mye i farta, er det nok best å benytte e-post adressen med dine opplysninger om navn, adresse, tlf. nr. og hva det gjelder. Se kontaktskjemaet 
Her holder KL Miljøvarme til. Veibeskrivelse: Nordfra ved Hemnes kirke. Kjør ca.5,2 km mot Ydersbotn til  du passerer Kragtorp gamle skole helt inntil veien på høyre side.(er nå ombygd til boligformål) Fortsett 150 meter og ta inn til høyre på første gårdstun. Veiskilt viser veien. Sydfra ved Ydersbotn (søndre enden på Hemnessjøen) Kjør ca. 6,2 km nordover og du kommer til en stor hvit bygning på høyre side som tidligere har vært vår lokale butikk. Fortsett ca. 80 meter til og ta inn til venstre på andre tunet. Kart  nedenfor og bilde ovenfor     -----------------------------------------------------------------                Kart:  Se “KL Miljøvarme” på Gule Sider           GPS koordinater: N 59°40.605,  E 011°28.740
Innehaver Kjell Langsrud
Kragtorp gård sett fra Langstrandaveien
OM OSS

KL MILJØVARME er forhandler av

Hargassner sine bioenergi kjeler.

Jeg (Kjell Langsrud) er gårdbruker i Aurskog-Høland kommune. Har hatt eget gårdsfyrings-anlegg helt fra høsten 1999. Dette var fra TwinHeat i Danmark. Høsten 2015 ble TwinHeat anlegget byttet ut til fordel for Hargassner kjele med ø3m sirkelmater. Benytter flis som jeg selv hogger for det meste fra bakhon. I de siste årene som bondeyrket har blitt mindre inntektsbringende, har jeg viet en del av min tid til salg av praktiske oppvarmingsløsninger til gårdsbruk, villa og sentralfyrte bondevarmeanlegg . Har til nå levert flere anlegg for hel ved og noen tilpasset flis. Det registres nå stor interesse fra bønder for å blant annet  bruke flis til korntørking. Har montert flere pelletskaminer i Østlands området som punktvarmekilde eller som en kombinasjon med vannvarming. HARGASSNER sine kjeler er jeg forhandler for her i søndre deler av Akershus og hele Østfold fylke. Har til nå levert noen anlegg som fremstår som demo objekter og kan vises frem på forespørsel. Se forøvrig: www.hargassner.no  som er den norske importøren. Hvis ikke lokale håndverkere kan montere anlegget, påtar vi oss dette arbeidet sammen med personer som har gjort tilsvarende jobber tidligere. Referanser kan oppgis for de ulike produktene. Tilbud beregnes for hvert enkelt anlegg. Vi kan treffes på følgende måter: Pr. post: KL Miljøvarme Kjell Langsrud Langstranda 571 NO-1970 Hemnes Tlf.:        +47 63 85 88 70 Mobil:    +47 975 27 747 e-post:   biokjell@miljovarme.no Siden jeg er mye i farta, er det nok best å benytte e-post adressen med dine opplysninger om navn, adresse, tlf. nr. og hva det gjelder. Se kontaktskjemaet 
Her holder KL Miljøvarme til. Veibeskrivelse: Nordfra ved Hemnes kirke. Kjør ca.5,2 km mot Ydersbotn til  du passerer Kragtorp gamle skole helt inntil veien på høyre side.(er nå ombygd til boligformål) Fortsett 150 meter og ta inn til høyre på første gårdstun. Veiskilt viser veien. Sydfra ved Ydersbotn (søndre enden på Hemnessjøen) Kjør ca. 6,2 km nordover og du kommer til en stor hvit bygning på høyre side som tidligere har vært vår lokale butikk. Fortsett ca. 80 meter til og ta inn til venstre på andre tunet. Kart  nedenfor og bilde ovenfor     -----------------------------------------------------------------                Kart:  Se “KL Miljøvarme” på Gule Sider           GPS koordinater: N 59°40.605,  E 011°28.740
Innehaver Kjell Langsrud

Kontaktinfo:

KL Miljøvarme Kjell Langsrud Langstranda 571 NO-1970 Hemnes Org.nr.mva: 965 718 125
Telefon / e-post: Tlf.:        +47 63 85 88 70 Mobil:    +47 975 27 747 e-post:   biokjell@miljovarme.no
Kragtorp gård sett fra Langstrandaveien
Bruk Google Maps på mobilen, med veibeskivelse, så finner du oss.
Telefon / e-post: Tlf.:        +47 63 85 88 70 Mobil:    +47 975 27 747 e-post:   biokjell@miljovarme.no Org.nr.mva: 965 718 125

Kontaktinfo:

KL Miljøvarme Kjell Langsrud Langstranda 571 NO-1970 Hemnes

VIDEO-P

KONTAKT OSS

KL MILJØVARME er forhandler av:

Hargassner bioenerigikjeler.

Isolerte Stålskorsteiner

Pex kulvertrør

Bioenergicontainer fra Hargassner

Frittstående pelleskaminer til oppholdsrom kan også skaffes.

Akkumulering og slavetanker

Kulvert og reguleringsutstyr for gulvvarme og radiatorer 

Nettside, design og vedlikehold Grafisk Service AS
KONTAKT OSS

KL MILJØVARME er forhandler av:

Hargassner bioenerigikjeler.

Isolerte Stålskorsteiner

Pex kulvertrør

Bioenergicontainer fra Hargassner

Frittstående pelleskaminer til op-

pholdsrom kan også skaffes.

Akkumulering og slavetanker

Kulvert og reguleringsutstyr for

gulvvarme og radiatorer 

Telefon / e-post: Tlf.:        +47 63 85 88 70 Mobil:    +47 975 27 747 e-post:   biokjell@miljovarme.no

Kontaktinfo:

KL Miljøvarme Kjell Langsrud Langstranda 571 NO-1970 Hemnes Org.nr.mva: 965 718 125
Nettside, design og vedlikehold Grafisk Service AS