Siden er under ombygging !

Gjelder det forespørsel på komponenter til fyringsanlegg rettes de nå direkte til Biomentek AS, http://www.hargassner.no/

Hva er bioenergi?

Bioenergi er miljøvennlig varme fra våre egne skoger. Biobrensel fra skog og kulturlandskap kan gi store mengder energi og stanser gjengroing av landskapet, uten at CO 2 utslipp øker. Olje er en ikke fornybar ressurs. Bioenergi er en felles betegnelse på alt fra ved, flis og halm til planteoljer, sprit og husdyrgjødsel. Bioenergi dekker nå 20 % av svenskenes energiforbruk og 25 % av finnenes. I Norge dekkes bare 6 %. Så kan man spørre seg, hvorfor så liten andel i vårt skogrike Norge? Vi har nok skog til og tredoblete denne produksjonen. Bioenergi er verdens viktigste fornybare energikilde. Hele 80 % av vår totale energibruk er imidlertid basert på ikke fornybar energi i form av olje, kull og gass. Til oppvarming trengs ikke høyverdig energi som strøm. Bruk av biobrensel vil være mer fornuftig. Er du interessert i et alternativ til olje (som ble forbudt fra 2020) eller strøm som energibærere så bør du ta kontakt så snart som mulig. biokjell@miljovarme.no (Ref. "BIOENERGI, miljø, teknikk og marked)

Siden er under ombygging !

Gjelder det forespørsel på komponenter til fyringsanlegg rettes de nå direkte til Biomentek AS, http://www.hargassner.no/

Hva er bioenergi?

Bioenergi er miljøvennlig varme fra våre egne skoger. Biobrensel fra skog og kulturlandskap kan gi store mengder energi og stanser gjengroing av landskapet, uten at CO 2 utslipp øker. Olje er en ikke fornybar ressurs. Bioenergi er en felles betegnelse på alt fra ved, flis og halm til planteoljer, sprit og husdyrgjødsel. Bioenergi dekker nå 20 % av svenskenes energiforbruk og 25 % av finnenes. I Norge dekkes bare 6 %. Så kan man spørre seg, hvorfor så liten andel i vårt skogrike Norge? Vi har nok skog til og tredoblete denne produksjonen. Bioenergi er verdens viktigste fornybare energikilde. Hele 80 % av vår totale energibruk er imidlertid basert på ikke fornybar energi i form av olje, kull og gass. Til oppvarming trengs ikke høyverdig energi som strøm. Bruk av biobrensel vil være mer fornuftig. Er du interessert i et alternativ til olje (som ble forbudt fra 2020) eller strøm som energibærere så bør du ta kontakt så snart som mulig. biokjell@miljovarme.no (Ref. "BIOENERGI, miljø, teknikk og marked)